ทักษะของคนทำ การตลาดออนไลน์ ที่ควรมีในตอนนี้

ทักษะของคนทำ การตลาดออนไลน์ ที่ควรมีในตอนนี้ ตอนนี้คนทำ Digital Marketing นั้นกำลังเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมาก เพราะด้วยชีวิตของผู้บริโภคที่ผูกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์ และการที่ Digital Marketing นั้นครอบคลุมทุก ๆ อย่างการตลาดและการทำธุรกิจ ทำให้การหาคนที่จะมีความสามารถที่มีความสามารถครบครันนั้นเป็นเรื่องยากอย่างมาก จึงทำให้ภาวะตลาดแรงงานด้าน Digital Marketing เลยขาดแคลนคนที่เป็นงานเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ค่าตัวคนทำงานด้าน Digital Marketing นั้นมีค่าตัวที่สูงขึ้นตามไปด้วย หรือมีกรณีทุ่มซื้อตัวคนเก่ง…